Návrhy zahrad

Návrhy zahrad, vizualizace 3D zobrazení, osazovací plán

Složka kompletního projektu obsahuje:
Fotodokumentaci
Studii
• Vizualizace / 3D zobrazení
• Osazovací plán
• Sortiment výsadbového materiálu
• Textovou část
• Položkový rozpočet
• Při realizaci zahrady naší firmou je návrh zahrady zdarma.

 

Postup při vypracování sadovnického návrhu zahrady:
1.návštěva u zákazníka
Zmapování a seznámení s realizovaným pozemkem,Získání dostupné dokumentace pozemku od majitele, Pořízení fotodokumentace, Soupis stávajících rostlin, stromů, Diskuze o představách a přáních majitele pozemku, Stanovení ceny projektu

2.návštěva u zákazníka
Předložení návrhu, Diskuse o navrhovaném řešení, Úprava a diskuze o sledu prací

3.návštěva u zákazníka
Předání hotového sadovnického návrhu

 

Odhadní cena projektu:
Menší zahrady 3000-6000 Kč
Střední a velké zahrady 8000-20000 Kč

 

Ukázky návrhů

Detailní plán výsadby

Save

Save

Save